PODKLADY POTŘEBNÉ K ODHADU NEMOVITOSTI

Než vás osobně navštívíme a vypracujeme posudek o ceně obvyklé vaší nemovitosti, budeme potřebovat také některé z následujících dokumentů. Jaké konkrétně, to už vám na základě vaší objednávky sdělí některý z našich certifikovaných odhadců. Dá vám vědět včas, abyste stihli opatřit podklady, které nemáte zrovna u sebe, popř. vám můžeme pomoci tyto dokumenty zajistit.

 • List vlastnictví (ne starší než 3 měsíce)
 • Aktuální snímek z katastrální mapy (ne starší než 3 měsíce)
 • Smlouva k převodu nemovitosti (tedy nabývací titul, např. kupní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí...) - pokud je jich víc, tak všechny
 • Stávající zástavní smlouvy na nemovitosti
 • Stávající úvěrové smlouvy
 • Smlouvy o věcných břemenech
 • Soupis stavebních úprav a změn s datem jejich provedení
 • Nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy
 • Pojistné smlouvy nemovitosti a domácnosti
 • Dopis od notáře (pro odhad pro dědické řízení)
 • Plná moc k vyčíslení závazků a jednání s věřiteli a exekutory podepsaná pro nás (pro odhad v případě exekuce)
 • Plná moc pro jednání se soudy podepsaná pro nás (pro odhad v případě exekuce)