JAK ODHAD CENY NEMOVITOSTI PROBÍHÁ?

Je nám jasné, že odhad ceny obvyklé není úplně běžnou záležitostí, se kterou byste se (na rozdíl od nás) setkávali dennodenně. Proto vám stručně vysvětlíme, jak takové odhady probíhají a co všechno od vás budeme potřebovat.

1. Vybereme vhodný termín

Jakmile si vyberete jeden z cenových balíčků odhadů, kontaktuje vás některý z našich odhadců pro váš region. Společně vyberete vhodný termín, kdy za vámi odhadce přijede. Myslete na to, že musíte být v té době přítomní vy nebo někdo jiný, kdo zná historii nemovitosti.

Jaký balíček je pro vás nejvhodnější →
2. Připravíte si dokumenty

K tomu, abychom mohli co nejpřesněji odhadnout cenu obvyklou vaší nemovitosti, budeme potřebovat kromě osobní návštěvy také některé dokumenty. Připravte si hlavně výpis z Katastru nemovitostí a doklad o nabytí vlastnictví (např. kupní či darovací smlouvu nebo usnesení soudu o dědictví). Jaké další dokumenty jsou potřeba v případě vaší nemovitosti, vám předem sdělí náš odhadce.

Jaké všechny doklady bychom mohli potřebovat →
3. Omrkneme vaši nemovitost

Až k vám náš odhadce dorazí, bude chtít vidět vše, co k nemovitosti patří. Důkladně prohlédne a vyfotí si všechny místnosti chaty, domu či bytu, a to včetně sklepa, půdy nebo balkonu. Bude chtít vidět každou část pozemku, která k nemovitosti patří. Odhadce také bude během své návštěvy vše postupně přeměřovat a bude se vyptávat na proběhlé rekonstrukce a stavební práce nebo na stáří elektroinstalace, odpadů či vytápění.

4. Vypočítáme cenu obvyklou

Na základě předložené dokumentace a prohlídky nemovitosti začne odhadce s výpočtem ceny obvyklé. Tu kromě hlavních faktorů, jako jsou rozměry a stav nemovitosti, ovlivňuje mimo jiné také občanská vybavenost v okolí a aktuální tržní cena podobných nemovitostí v daném regionu.